Číslo účtu: 87600876 / 2010
Majitel účtu: Letokruh, z.ú.
Název účtu: Letokruh, z.ú.

Stav k: 26.01.2021 Stav k: 26.02.2021 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
27 185,36 CZK 27 185,36 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 27 185,36 CZK

Nejsou dostupné žádné pohyby.