Číslo účtu: 87600876 / 2010
Majitel účtu: Letokruh, z.ú.
Název účtu: Letokruh, z.ú.

Stav k: 07.03.2020 Stav k: 07.04.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
29 802,49 CZK 29 802,49 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 29 802,49 CZK

Nejsou dostupné žádné pohyby.