Číslo účtu: 87600876 / 2010
Majitel účtu: Letokruh, z.ú.
Název účtu: Letokruh, z.ú.

Stav k: 02.06.2020 Stav k: 02.07.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
12 622,49 CZK 12 622,49 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 12 622,49 CZK

Nejsou dostupné žádné pohyby.