Číslo účtu: 2800876253 / 8330
Majitel účtu: Občianske združenie Castrum Thorna
Název účtu: Občianske združenie Castrum Thorna

Stav k: 22.12.2019 Stav k: 22.01.2020 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
2 012,99 EUR 2 181,18 EUR 168,19 EUR 0,00 EUR 168,19 EUR 2 181,18 EUR

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
22.01.2020 99,99 EUR Bezhotovostní příjem MUCHA EMIL
/DO2020-01-21/SPObnova hradu - Turnianskeho
MUCHA EMIL
21.01.2020 12,00 EUR Bezhotovostní příjem Helena Mackovjakova
/DO2020-01-21/SPčlenské 2020 Mackovjak Andrej
183 Helena Mackovjakova
21.01.2020 12,00 EUR Bezhotovostní příjem Helena Mackovjakova
/DO2020-01-21/SPčlenské 2020 Mackovjaková Helena
183 Helena Mackovjakova
20.01.2020 20,20 EUR Bezhotovostní příjem DOBROVIC JOZEF
/DO2020-01-17/SPIng. Jozef Dobrovic, Presov - o.z.Hradba Saris, (1. prispevok na zachranu Turnianskeho hradu)
0308 012020 DOBROVIC JOZEF
07.01.2020 24,00 EUR Bezhotovostní příjem Atila Vozar
/DO2020-01-03/SPClenske 2020
7404248907 Atila Vozar