Číslo účtu: 2700892061 / 8330
Majiteľ účtu: "Tramp Hubová"
Názov účtu: "Tramp Hubová"

Stav k: 30.08.2023 Stav k: 30.09.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
886,50 EUR 1 448,09 EUR 561,59 EUR 0,00 EUR 561,59 EUR 1 448,09 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.09.2023 532,20 EUR Bezhotovostný príjem NADÁCIA KIA SLOVAKIA
/DO2023-09-28/SP Grant c. 23057
0000 23057 0 NADÁCIA KIA SLOVAKIA
08.09.2023 29,39 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2023-09-08/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5700953106/VS1550206336/SS0000000046/KS0046
0046 1550206336 0000000046 Finančné riaditeľstv