Číslo účtu: 2700892061 / 8330
Majiteľ účtu: "Tramp Hubová"
Názov účtu: "Tramp Hubová"

Stav k: 27.01.2024 Stav k: 27.02.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 424,74 EUR 6 024,74 EUR 4 600,00 EUR 0,00 EUR 4 600,00 EUR 6 024,74 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
08.02.2024 4 600,00 EUR Bezhotovostný príjem OBEC HUBOVÁ
/DO2024-02-07/SP
52024 OBEC HUBOVÁ