Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 07.03.2020 Stav k: 07.04.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
967,17 EUR 967,17 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 967,17 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.