Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 20.08.2021 Stav k: 20.09.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 040,70 EUR 3 040,70 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 3 040,70 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.