Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 26.02.2019 Stav k: 26.03.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 343,02 EUR 1 355,02 EUR 12,00 EUR 0,00 EUR 12,00 EUR 1 355,02 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
21.03.2019 12,00 EUR Bezhotovostný príjem Harmady Peter, Ing.
/DO2019-03-20/SPClenske Railnet 2019
0008 190199007 Harmady Peter, Ing.