Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 19.04.2019 Stav k: 19.05.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 355,02 EUR 1 346,45 EUR 12,00 EUR -20,57 EUR -8,57 EUR 1 346,45 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
17.05.2019 12,00 EUR Bezhotovostný príjem Erik Mihalský
/DO2019-05-16/SP clenske 2019
0298 190199015 Erik Mihalský
17.05.2019 -7,97 EUR Bezhotovostná platba
Presmerovanie zeleznicny.net
0308 1019116995 Presmerovanie zeleznicny.net
09.05.2019 -12,60 EUR Bezhotovostná platba
zeleznicny.net (.net domena)
0308 1019109967 zeleznicny.net (.net doména)