Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 20.09.2020 Stav k: 20.10.2020 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 339,87 EUR 1 126,26 EUR 0,00 EUR -213,61 EUR -213,61 EUR 1 126,26 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
19.10.2020 -15,00 EUR Bezhotovostná platba 0308 1020279926 domena .kotp
14.10.2020 -90,11 EUR Bezhotovostná platba
Ragistracia 2.
Ragistracia 2%
09.10.2020 -4,00 EUR Poplatok
30.09.2020 -104,50 EUR Bezhotovostná platba 0308 1020261618 WEB hosting