Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 17.08.2019 Stav k: 17.09.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 914,05 EUR 1 914,05 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 1 914,05 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.