Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 21.06.2019 Stav k: 21.07.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 718,11 EUR 1 914,05 EUR 439,46 EUR -243,52 EUR 195,94 EUR 1 914,05 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.06.2019 -57,69 EUR Bezhotovostná platba
Preplatenie dokladu IDO009
062019 Preplatenie dokladu IDO009
27.06.2019 -185,83 EUR Platba prevodom v rámci banky
Preplatenie dokladov IDO008
062019 Preplatenie dokladov IDO008
24.06.2019 59,16 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-24/SP/PYO8000417198/VS1510194909/SS0000000046/KS0046
0046 1510194909 0000000046 Finančné riaditeľstv
21.06.2019 380,30 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2019-06-21/SP/PYO2000473764/VS1510192511/SS0000000046/KS0046
0046 1510192511 0000000046 Finančné riaditeľstv