Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 12.05.2021 Stav k: 12.06.2021 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 130,55 EUR 2 137,53 EUR 14,95 EUR -7,97 EUR 6,98 EUR 2 137,53 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
04.06.2021 14,95 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2021-06-04/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000679055/VS1510288922/SS0000000046/KS0046
0046 1510288922 0000000046 Finančné riaditeľstv
24.05.2021 -7,97 EUR Bezhotovostná platba
zeleznicny.net
0308 1021153890 presmer. zeleznicny.net