Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 22.12.2021 Stav k: 22.01.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
2 484,01 EUR 2 326,61 EUR 12,00 EUR -169,40 EUR -157,40 EUR 2 326,61 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.12.2021 -169,40 EUR Bezhotovostná platba
Stromceky Railnet
0308 2021010 Stromceky
22.12.2021 12,00 EUR Platba prevodom v rámci banky Martanovič, Daniel 22002 Členské 2021 - Dano