Číslo účtu: 2700882058 / 8330
Majiteľ účtu: Railnet
Názov účtu: Railnet

Stav k: 19.10.2019 Stav k: 19.11.2019 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 296,60 EUR 1 338,65 EUR 42,05 EUR 0,00 EUR 42,05 EUR 1 338,65 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
29.10.2019 42,05 EUR Bezhotovostný príjem KLUB OCHRANY TECHNIC
/DO2019-10-28/SPdomena kotp.sk a presmerovanie
0308 20190001 KLUB OCHRANY TECHNIC