Číslo účtu: 2400844703 / 2010
Majitel účtu: Potala, o. p. s.
Název účtu: Potala, o. p. s.

Stav k: 03.09.2022 Stav k: 03.10.2022 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
344 700,10 CZK 278 234,30 CZK 20,00 CZK -66 485,80 CZK -66 465,80 CZK 278 234,30 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
15.09.2022 20,00 CZK Bezhotovostní příjem Hudran Peter
dar
0000 Hudran Peter
12.09.2022 -500,00 CZK Poplatek
12.09.2022 -65 985,80 CZK Platba cizoměnová či zahraniční
Potala, o.p.s., Horovo nam.3, 180 0
0 Praha 8, Czech Rep. - sponsorship
from Mr Milan Dyntar
TCV Milan Dyntar 2020