Číslo účtu: 2201108930 / 8330
Majiteľ účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička
Názov účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička

Stav k: 03.09.2022 Stav k: 03.10.2022 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
3 131,64 EUR 2 564,19 EUR 114,15 EUR -681,60 EUR -567,45 EUR 2 564,19 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
16.09.2022 114,15 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
/DO2022-09-16/SP% podiel zaplatenej dane/PYO5000828010/VS1560149975/SS0000000046/KS0046
0046 1560149975 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.09.2022 -681,60 EUR Bezhotovostná platba
autobusova preprava B. Bystrica - T
atranska Javorina a spat 3. 9. 2022
0308 22178 03092022 autobusová preprava B. Bystrica - Tatranská Javorina a späť 3. 9. 2022