Číslo účtu: 2201108930 / 8330
Majiteľ účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička
Názov účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička

Stav k: 21.05.2024 Stav k: 21.06.2024 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
589,24 EUR 1 148,00 EUR 658,62 EUR -99,86 EUR 558,76 EUR 1 148,00 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
18.06.2024 113,87 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-18/SP% podiel zaplatenej dane/PYO8700971876?/VS1560179508/SS0000000046/KS0046
0046 1560179508 0000000046 Finančné riaditeľstv
14.06.2024 536,34 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-14/SP% podiel zaplatenej dane/PYO3001066602?/VS1560177929/SS0000000046/KS0046
0046 1560177929 0000000046 Finančné riaditeľstv
12.06.2024 -45,00 EUR Bezhotovostná platba
refundacia obcerstvenia na vyhodnot
enie Majova vyzva Krizna - 11. 06.2
024
11062024 052024 refundácia občerstvenia na vyhodnotenie Májová výzva Krížna - 11. 06. 2024
10.06.2024 -17,95 EUR Bezhotovostná platba
refundaciu betonu na nakup pre lavi
novu mohylu
052024 062024 refundáciu betonu na nákup pre lavinovu mohylu
06.06.2024 -36,91 EUR Bezhotovostná platba
refundaciu cementu na nakup pre lav
inovu mohylu
052024 052024 refundáciu cementu na nákup pre lavinovu mohylu
04.06.2024 8,41 EUR Bezhotovostný príjem Finančné riaditeľstv
?/DO2024-06-04/SP% podiel zaplatenej dane/PYO7001001685?/VS1560174534/SS0000000046/KS0046
0046 1560174534 0000000046 Finančné riaditeľstv