Číslo účtu: 2201108930 / 8330
Majiteľ účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička
Názov účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička

Stav k: 11.11.2023 Stav k: 11.12.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
1 347,94 EUR 425,90 EUR 0,00 EUR -922,04 EUR -922,04 EUR 425,90 EUR

Dátum Čiastka Typ Názov protiúčtu Správa pre príjemcu KS VS SS Poznámka
27.11.2023 -32,16 EUR Bezhotovostná platba
refundacia nakupu obcerstvenia na z
aver sezony (surovny na natierky)
refundacia nakupu obcerstvenia na zaver sezony (surovny na natierky)
27.11.2023 -88,70 EUR Bezhotovostná platba
refundacia nakupu pitneho rezimu na
jesenne cistenie chodnikov pre bri
gadnikov a chlieb na zaver sezony
refundacia nakupu pitneho rezimu na jesenne cistenie chodnikov pre brigadnikov a chlieb na zaver sezony
27.11.2023 -291,18 EUR Bezhotovostná platba
refundacia nakupu potravin na jesen
ne cistenie chodnikov a na obcerstv
enie na zever sezony
refundacia nakupu potravin na jesenne cistenie chodnikov a na obcerstvenie na zever sezony
20.11.2023 -510,00 EUR Bezhotovostná platba
doplatkova faktura na ubytovanie 16
.- 19. 11. 2023 Abelova
0308 2023013 1619112023 doplatková faktura na ubytovanie 16.- 19. 11. 2023 Abelova