Číslo účtu: 2201108930 / 8330
Majiteľ účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička
Názov účtu: Klub slovenských turistov Banská Bystrica - Kremnička

Stav k: 04.01.2023 Stav k: 04.02.2023 Suma príjmov Suma výdavkov Suma celkom Bežný zostatok
621,64 EUR 621,64 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 621,64 EUR

Nie sú dostupné žiadne pohyby.