Číslo účtu: 2001657652 / 2010
Majitel účtu: Helveti s.r.o.
Název účtu: Helveti s.r.o.

Stav k: 26.01.2024 Stav k: 26.02.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
100,00 CZK 100,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 0,00 CZK 100,00 CZK

Nejsou dostupné žádné pohyby.